Bredius & Jansse Advocatuur en MediationWilt u bijgestaan worden door een van onze advocaten of bent u benieuwd of uw geschil voor mediation in aanmerking komt? Kom langs voor een GRATIS adviesgesprek of bel met ons kantoor. Wij beoordelen graag of uw probleem, vraag of verzoek door ons behandeld kan worden en of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Uw conflict behandelaar in Zeist

BEL 0655703122 (Mr Bredius) OF 0629098867 Mr. Jansse

Bredius & Jansse zijn meesters in het adviseren over uw (rechts)positie. De advocaten hebben veel kennis en ervaring in het voeren van procedures en zijn mediator om u op een andere wijze bij te staan.

Wij zijn een gespecialiseerd, klein kantoor en ruim 20 jaar een begrip binnen de advocatuur en mediation. De advocaten kenmerken zich door een efficiënte en oplossingsgerichte aanpak. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van personen- en familierecht, echtscheidingen, jeugdrecht, letselschade en strafrecht.

Een andere specialiteit van ons kantoor is mediation: een wijze van geschillenoplossing door bemiddeling. Wij staan u als gespecialiseerd bemiddelaar bij met het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Zo behoudt u zelf de regie en komt u veelal sneller en minder kostbaar tot een regeling.

Wilt u bijgestaan worden door één van onze advocaten? Of bent u benieuwd of uw geschil voor mediation in aanmerking komt? Neem contact op met ons kantoor: 030 6939516 (info@brediusjansse.nl), mr Bredius 0655703122, mr Jansse 06 29098867. Wij beoordelen graag of uw probleem, vraag of verzoek om advies door ons behandeld kan worden en/of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Let op: adres Laan van Beek en Royen nr. 7, 3701AH Zeist.

Nederlandse orde advocatenlogoVNJAFas logo Langsz logo bredius en jansse

Rechtsgebieden

Mediation

Mediation is een manier om uw beslissingen samen te nemen terwijl u tegengestelde ideeën heeft. Mediation is met name geschikt om in familierechtelijke kwestie (echtscheiding, zorgregeling kinderen, alimentatie) te proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar ook bijvoorbeeld arbeidskwesties, burenruzie. Als partijen die het niet eens zijn toch verder moeten met elkaar (ouders, werkgever-werknemer) dan is het van het grootste belang dat je samen een oplossing bereikt voor je probleem. Een door de rechter opgelegde beslissing geeft wel duidelijkheid maar maakt vaak de onderlinge verhoudingen niet beter.

Bij echtscheiding mediation is een eerste gesprek vooral gericht op inzicht geven wat mediation inhoudt, wat de rol van de mediatior is en wat een echtscheiding aan te nemen beslissingen met zich meebrengt. In het eerste gesprek kan ook direct een dringende kwestie worden besproken zodat een tijdelijke regeling kan worden getroffen Dit om partijen de mogelijkheid te geven om in alle rust met elkaar te praten. In het tweede gesprek staat veelal (als er kinderen zijn) de zorgregeling en het ouderschapsplan (waaronder de verdeling kosten van de kinderen) centraal. Ouders gaan in overleg met hun kinderen, ook kan er voor gekozen worden om de kinderen hun verhaal bij de mediator te bespreken, zodat zij ook hun visie kunnen geven op de te nemen beslissingen. In de derde bijeenkomst staat de verdeling van bezittingen en schulden centraal, en wordt er besproken op welke manier ieder zijn leven verder inricht, met ieder een eigen woning, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Er komt dan ook meer zicht op de toekomst en er kan dan op basis van die beslissingen en de dan aangeleverde financiële stukken helderheid worden gegeven over een bijdrage aan de ander.

De mediator informeert, maakt berekeningen, stelt het convenant op, en dient de stukken in bij de rechtbank en stuurt op het proces. Mediation geeft de mogelijkheid om meer met elkaar af te spreken of anders, dan wat de rechter kan beslissen. Daarmee en daardoor is mediation flexibeler en passender. Elke mediation is maatwerk, maar er volgt bij een geslaagde mediation altijd een vaststellingsovereenkomst (convenant) waarin partijen hun afspraken vastleggen. Als er op onderwerpen geen overeenstemming kan worden bereikt, blijft het mogelijk om in die kwesties de beslissing van de rechter te vragen. Stel uw vraag op info@brediusjansse.nl

 

 

 

Tarieven & Informatie

Kosten voor rechtsbijstand en bemiddeling
Wie kiest voor inschakeling van een advocaat van Bredius & Jansse weet vooraf hoe de kosten worden berekend. Mocht u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan kunnen wij met u vaststellen welke kosten voor uw rekening komen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Het uurtarief kan zijn €195,00 per uur ex BTW.  Het uurtarief in geval van mediation is € 160,00 ex BTW. Wij kunnen op basis van een inschatting van de werkzaamheden en tijd een vaste prijsafspraak maken, waarbij wij uw wensen en belangen van de zaak altijd voorop stellen.

Hier lees je de Algemene voorwaarden terug.

Privacyverklaring juni 2019 AVG

Rechtsgebieden registratie

Rechtsgebieden registratie A.Y.M Jansse 2024

Rechtsgebieden registratie J. Bredius 2024: algemene praktijk

Blog

Indexering alimentatie

Met ingang van 1 januari 2018 is de kinder-en partneralimentatie geindexeerd met 1,5%. Alimentatiegerechtigden hebben hier automatisch recht op tenzij het in hun convenant of ouderschapsplan specifiek is uitgesloten. Alimentatieplichtigen zijn verplicht de verhoging direct toe te passen. Uiteraard kunt u elkaar hier even aan herinneren. Mocht de indexering niet zijn toegepast dan kunt u […]

Read more

Interessante uitspraak uit de praktijk van mr. Anja Jansse:

Cliënte had een duidelijke alimentatie afspraak met de man. De man heeft eerst getracht deze afspraak te wijzigen omdat hij opnieuw was gehuwd en een woning had moeten aanschaffen, de man kreeg geen gelijk. Vervolgens was de man zijn baan kwijtgeraakt in verband met een reorganisatie en wenste hij om die reden de alimentatie terug […]

Read more

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 beslist dat de voorwaardelijke ontbinding, onder de WWZ nog steeds mogelijk is. De beperking is dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst alleen voorwaardelijk mag ontbinden, als de kantonrechter zélf oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. Er mag geen rekening worden gehouden met een […]

Read more

Met terugwerkende kracht vastgestelde kinderalimentatie

Wanneer een relatie wordt verbroken waar kinderen bij betrokken zijn moeten er veel zaken worden geregeld. Eén daarvan is het vaststellen van de kinderalimentatie. Dit kan in overleg tussen ouders op basis van de door het Tremarapport bepaalde normen, maar ouders komen daar niet altijd samen uit. Dan kan het verzoek tot vaststellen van de […]

Read more

Rechtwijzer

De website www.rechtwijzer.nl is gelanceerd en geeft u een overzicht van de te nemen stappen in een echtscheidingsprocedure.

Read more

Contact

Bezoek het GRATIS spreekuur op ma t/m wo van 10.00 - 12.00 uur of donderdag van 16.00 - 17.00 uur of neem contact met ons op via onderstaand formulier:

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Contact Info

030 69 39516

info@brediusjansse.nl

1e Hogeweg 2D, 3701 HK Zeist